Phát Thải Khí Và Ô Nhiễm

Phát Thải Khí Và Ô Nhiễm

XBEE giúp hạn chế khí và giảm
lượng phát thải khí nhà kính

XBEE chú trọng đến việc bảo vệ và gìn giữ môi trường: nhờ thành phần hoàn toàn hữu cơ, công nghệ nhiên liệu Enzyme XBEE không hề gây hại cho môi trường. Hơn nữa, XBEE là sản phẩm dạng lỏng, đựng trong các hộp nhựa có khả năng tái chế và vận chuyển với số lượng lớn rất dễ dàng, và lưu trữ trong các thùng chứa đa dụng đặc biệt. Đây là một phần của kế hoạch phát triển bền vững toàn cầu.

Tuy nhiên, lợi ích chính đối với môi trường của phụ gia nhiên liệu XBEE là khả năng giảm phát thải khí nhà kính. Thật vậy, các kiểm nghiệm từ một số phòng thí nghiệm độc lập thực hiện đã chỉ ra phần trăm ô nhiễm Enzyme XBEE làm giảm một nửa ô nhiễm do các khí CO, CO2, NO, NOx, SO2 và phát thải bụi siêu vi luôn từ hai con số trở lên.

1 ) Dầu Điêzen:

Phòng thí nghiệm Eurofins – sau đổi tên là Ascal – đã đo lượng khí thải ô nhiễm từ một mẫu xe trong mạng lưới xe buýt Saumur (do Veolia Transport quản lý).

Lượng khí phát thải (CO2, CO, NO, NOx, và VOC) trung bình đo được là 12,27%. Dựa trên cơ sở này, người ta đã ước tính rằng một đội xe gồm 100  xe buýt có thể giảm lượng phát thải khí CO2 gần 250 tấn mỗi năm chỉ nhờ vào việc sử dụng phụ gia nhiên liệu Xbee!

Không sử dụng XBEE
Sử dụng XBEE
Độ chênh lệch (%)
Lưu lượng (Nm3/h)
151.60
104.80
-30.87
CO2 - Cacbon Dioxit (%)
1.52
1.36
-10.53
CO - Carbon Monoxit (mg/Nm3)
342.20
262.60
-23.26
NO - Nitơ Oxit (mg/Nm3)
415.60
380.60
-8.42
NOx - Nitơ Dioxit (mg/Nm3)
821.20
719.40
-12.40
VOC - Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (mg/Nm3)
113.00
105.40
-6.73
10% reduction CO2 at Veolia Transport.
2 ) Dầu điêzen sinh học:

Phòng Thí nghiệm Phân tích Đốt cháy Berkeley tại California (Hoa Kỳ) đã đo lường tác động của Nhiên liệu Enzyme XBEE trên hai loại nhiên liệu: dầu điêzen sinh học làm từ nhiều loại dầu thực vật có thể tái chế trộn lại và dầu đậu nành nguyên chất.

Kết quả cho thấy dầu điêzen sinh học có thêm XBEE cũng giảm lượng phát thải khí NOx, ngược lại với dầu điêzen sinh học tiêu chuẩn hay dầu Điêzen tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành (dầu Điêzen CARB có hàm lượng lưu huỳnh thấp) lại có xu hướng tăng lượng khí phát thải này.

Xbee reduces NOx emissions in vegetable oils too.

Dầu thực vật tổng hợp đã sử dụng (B20)
Không sử dụng XBEE
Sử dụng XBEE
Độ chênh lệch (%)
HC - Hiđrô cacbon (ppm)
12.80
5.30
-58.59
CO - Cacbon Monoxit (ppm)
39.20
32.40
-17.35
PM - Bụi siêu vi (mg/Nm3)
2.70
2.00
-25.93
NOx - Nitơ Dioxit (mg/Nm3)
646.00
554.00
-14.24(1)

(1)Lượng phát thải khí NOx của dầu điêzen sinh học so với dầu Điêzen CARB ULS tăng 1,6%

Dầu đậu nành nguyên chất (B100)
Không sử dụng XBEE
Sử dụng XBEE
Độ chênh lệch (%)
HC - Hiđrôcacbon (ppm)
10.00
5.20
-48.00
CO - Cacbon Monoxit (ppm)
36.30
32.10
-11.57
PM - Bụi siêu vi (mg/Nm3)
2.30
1.80
-21.74
NOx - Nitơ Dioxit (mg/Nm3)
720.00
559.00
-22.36(2)

(2)Lượng phát thải khí NOx của dầu điêzen sinh học so với dầu Điêzen CARB ULS tăng 13,2%

3 ) Dầu điêzen hàng hải:

Phòng thí nghiệm WLL của công ty Envirotech Consultancy, một công ty nạo vét có tiếng ở Hà Lan đã tiến hành khảo sát nội bộ để lấy đánh giá,  kiểm nghiệm này đã được Bahrain công nhận.
Kết quả cho thấy: XBEE giúp giảm phát thải khí nhà kính và tác động trực tiếp đến lượng tiêu thụ nhiên liệu. Tất cả các đánh giá đều do các kỹ sư của công ty nạo vét đo lường cẩn thận. Họ tuân thủ theo chỉ thị E2 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về việc tăng trọng tải cho nhiều loại động cơ khác nhau.

Không sử dụng XBEE
Sử dụng XBEE
Độ chênh lệch (%)
Mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể (g/kWh)
254.10
229.10
-9.83
CO - Cacbon Monoxit (g/kWh)
1.81
0.58
-67.96
CO2 – Cacbon Dioxit (g/kWh)
788
716
-9.14
NOx - Nitơ Dioxit (g/kWh)
10.20
7.60
-25.49
Dutch dredger reduced her fuel consumption by more than 9%.
4 ) Dầu nhiên liệu nặng trong hàng hải (HFO) 380:

Tác động giảm lượng phát thải khí độc hại đã được chứng minh nhiều lần,  bao gồm cả các động cơ chạy bằng dầu HFO 380 Centistokes.
Điển hình như các phà chở hàng Brittany của hãng Mont St. Michel. Các phép đo do Phòng thí nghiệm Eurofins – sau đổi tên là Ascal – thực hiện ngay trên tàu. Sau hai tháng sử dụng nhiên liệu Enzyme XBEE, lượng khí thải trung bình đã giảm 24,56%. Sau một năm, chỉ tính riêng CO2 đã giảm 11%, tương đương với việc giảm gần 45.000 tấn cacbon dioxit trong khí quyển mỗi năm cho  đội phà của công ty chuyên vận chuyển bằng phà này.

Không sử dụng XBEE
Sử dụng XBEE
Độ chênh lệch (%)
Lưu lượng (Nm3/h)
22 536
22 521
-0.07
CO2 – Cacbon Dioxit (%)
6.10
4.70
-22.95
CO - Cacbon Monoxit (mg/Nm3)
98.40
56.20
-42.89
NO - Nitơ Oxit (ppmv)
1 094
826
-24.50
NOx - Nitơ Dioxit (ppmv)
1 125
851
-24.36
O2 – Oxy (%)
12.60
14.70
+16.70
Bụi siêu vi (mg/Nm3)
99.30
59.65
-39.93
SO2 – Lưu luỳnh Dioxit (mg/Nm3)
1 222
1 002
-18.00
VOC – Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (mg/Nm3)
76.90
45.60
-40.70
20% reduction CO2 in ferries.
5 ) Dầu nhiên liệu nặng dùng trên đất liền (HFO) 380:

Khảo sát tương tự đã được tiến hành và quan sát bởi phòng thí nghiệm Ambio, chi nhánh của Dekra ở Tây Ban Nha. Các kỹ sư cho biết đã phân tích lượng khí phát thải của nhà máy điện do công ty Frinsa del Noroeste điều hành.

Sau khi sử dụng XBEE trong sáu tháng, các động cơ chạy bằng dầu HFO 380 đã cho thấy mức giảm phát thải khí trung bình là 22,20%.

Không sử dụng XBEE
Sử dụng XBEE
Độ chênh lệch (%)
Lưu lượng (Nm3/h)
73 525
68 197
-7.25
CO2 – Cacbon Dioxit (%)
7.40
5.43
-26.62
CO - Cacbon Monoxit (ppm)
70.33
40.00
-43.12
NOx - Nitơ Dioxit (mg/Nm3)
2 340.67
2 023.67
-13.54
O2 – Oxy (%)
13.03
11.77
-9.67
Bụi siêu vi (mg/Nm3)
50.27
40.90
-18.64
SO2 – Lưu huỳnh Dioxit (mg/Nm3)
486.47
500.17
+2.82
VOC – Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (mg/Nm3)
18.03
14.27
-20.85
Dekra measured a reduction of CO2 by 25% in HFO 380.