Làm Sạch Bể Nhiên Liệu

Làm Sạch Bể Nhiên Liệu

XBEE GIÚP KHỬ CẶN DẦUVÀ VI KHUẨN
TRONG CÁC BỂ CHỨA NHIÊN LIỆU

Step1 Nhiên liệu gọn gàng bị ô nhiễm, không cháy chính xác và tích tụ muội than và carbon trong động cơ. 1 Step2 VIỆC bổ sung XBEE vào nhiên liệu sẽ tự động dẫn đến việc loại bỏ tất cả các chất gây ô nhiễm sinh khối trong hệ thống cung cấp nhiên liệu và nhiên liệu.

Tất cả sinh khối này được đốt cháy tự nhiên bằng nhiên liệu, bao gồm cả vi khuẩn và bùn.
2
Step3 CÔNG nghệ Nhiên liệu Enzyme XBEE sau đó loại bỏ tất cả các cặn carbon và bồ hóng trong động cơ. Hút thuốc đã bắt đầu giảm. 3 Step4 Cuối cùng, việc sử dụng thường xuyên xử lý nhiên liệu enzyme XBEE duy trì các thùng chứa, hệ thống cung cấp nhiên liệu và động cơ ở trạng thái sạch sẽ hoàn hảo. Khói nhẹ hơn và các hạt được loại bỏ. 4

Chất làm sạch tự nhiên cho tất cả động cơ và nhiên liệu

  • Để tạo điều kiện cho phản ứng cacbon và hấp thụ khí oxy trong quá trình đốt cháy, các enzyme có trong XBEE sẽ làm suy giảm cấu trúc của các phân tử hydrocacbon trong nhiên liệu, đặc biệt là các hydrocarbon thơm đa nhân (PAH), do đó cặn và bụi siêu vi cacbon sẽ được hạn chế hình thành tối đa dù trải qua nhiều quá trình đốt cháy.
  • Phụ gia nhiên liệu XBEE làm phân tán nước, giảm thiểu sự hình thành cặn vô cơ và cặn dầu trong bể chứa. Bên cạnh đó, XBEE còn giúp giảm lượng nhựa đường – thành phần làm cho nhiên liệu bị hư hỏng.
  • Các enzyme trong XBEE có hoạt tính bề mặt tự nhiên và phân tán rất mạnh. Chính vì thế, các tạp chất gây hại như vi khuẩn, cặn dầu, nấm hay mốc đều bị phân hủy và bóc tách khỏi thành bể cũng như hệ thống cung cấp nhiên liệu.  Bụi siêu vi còn sót lại sẽ bị đốt trong quá trình các tạp chất lớn hơn được xử lý bởi hệ thống lọc. Việc loại bỏ các vi khuẩn gây ô nhiễm này giúp giảm thiểu sự ăn mòn bể chứa nhiên liệu, hệ thống bơm và phun. Nhờ vậy, nhiên liệu sẽ sạch hơn và khối lượng công việc chia tách cũng giảm đi đáng kể.
  • Phụ gia nhiên liệu XBEE có tác dụng làm trung hòa và kiểm soát oxit lưu huỳnh hình thành trong quá trình đốt cháy, giúp giảm đáng kể lượng axit sunfuric và các tác hại ăn mòn đi kèm trên các phần động cơ.
  • Lợi ích cuối cùng của việc sử dụng XBEE là giữ cho bể chứa và hệ thống cung cấp nhiên liệu luôn sạch như mới, khử toàn bộ cặn cacbon và bồ hóng tích tụ ở động cơ và ống xả.

Bể Làm Sạch

Động Cơ Làm Sạch