Lợi Ích

LÀM SẠCH BỂ CHỨA NHIÊN LIỆU

Lợi ích đầu tiên của Công nghệ Nhiên liệu Enzyme XBEE là làm sạch hoàn toàn hệ thống  nhiên liệu từ bể chứa tới động cơ và  khí thải!

  • Phân tán nước và cặn trong bể chứa
  • Khử vi khuẩn và làm sạch bộ lọc nhiên liệu
  • Hạn chế tích tụ bồ hóng và cặn cacbon

BẢO TRÌ VÀ TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU

Lợi ích thứ hai khi sử dụng phụ gia XBEE mang lại là giảm chi phí bảo trì và hạn chế việc tiêu hao nhiên liệu quá mức.

  • Hạn chế thay bộ lọc và thêm dầu bôi trơn
  • Kéo dài thời gian sử dụng giữa các lần bảo trì
  • Giảm lượng tiêu hao nhiên liệu

PHÁT THẢI KHÍ VÀ Ô NHIỄM

Lợi ích thứ ba của công nghệ sinh học XBEE là sản phẩm thân thiện với môi trường, bảo vệ thiên nhiên bằng cách giảm phát thải khí nhà kính.

  • Giảm lượng khí thải
  • Giảm phát thải thải khí CO2 và NOx
  • Giảm phát thải bụi bẩn và bụi siêu vi