Các Chứng Nhận Khác

Các Chứng Nhận Khác

Công nghệ nhiên liệu enzyme xbee
đã được kiểm nghiệm và phê duyệt

Hàng chục công ty và phòng thí nghiệm bao gồm các công ty nghiên cứu phụ gia, các nhà phân phối dầu, nhà máy lọc dầu và nhà sản xuất động cơ đều đã thử nghiệm và chứng nhận Công nghệ XBEE.

Giảm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe hạng nhẹ

Stazione Sperimentale per i Combustibili (SSC) là một phòng thí nghiệm phân tích nhiên liệu và quá trình đốt cháy nhiên liệu, làm việc dưới sự giám sát trực tiếp của Bộ Công nghiệp Ý. Nhận được sự chấp thuận của Accredia cùng với sự tài trợ từ các công ty nhập khẩu nhiên liệu lớn (ga, dầu, than), SSC đã kiểm tra lượng khí thải và mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể trên xe chạy bằng dầu điêzen sử dụng Enzyme xử lý nhiên liệu XBEE.

Chiếc xe được thử nghiệm là Fiat Marea 1.9 JTD SW, tuân theo tiêu chuẩn Châu Âu 3 và được trang bị hệ thống phun nhiên liệu Common Rail. Phòng thí nghiệm áp dụng Chu trình thử nghiệm Châu Âu NEDC (chỉ thị châu Âu 98/69/CE) và lấy mẫu ECE 15 (chỉ thị 91/441/CEE). Chu trình được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn chạy trong thành phố (UDC) và giai đoạn chạy trên xa lộ (EUDC).

UDC
Chu trình thử
nghiệm trong
thành phố
EUDC
Chu trình thử nghiệm
trên xa lộ
NEDC (UDC + EUDC)
Chu trình thử nghiệm
châu Âu
CO - Cacbon Monoxit (%)
-4.6
-5.9
-4.8
HC – Hiđrocacbon không
cháy (%)
-2.6
-5.5
-3.3
CO2 - Cacbon Dioxit (%)
-2.4
-2.3
-2.4
NOx - Nitơ Dioxit(%)
-0.8
14.1
6.9
PM – Bụi siêu vi(%)
12.7
-13.3
-2.4
Mức tiêu thụ (%)
-2.4
-2.3
-2.4

Mỗi thí nghiệm được tiến hành ba lần trong các điều kiện giống nhau để đảm bảo tính chính xác của kết quả.

Những kết quả này đã cho thấy sự khác biệt giữa động cơ điêzen tiêu chuẩn EN 590 so với động cơ tương tự có dùng phụ gia nhiên liệu tự nhiên XBEE.

Các thí nghiệm này đã chứng minh khả năng của chất làm sạch nhiên liệu XBEE trong việc giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ đối với các phương tiện có động cơ ít lắng cặn. Ngoài ra, các enzyme xúc tác còn có thể làm giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu từ 3% đến 10% trong các động cơ lắng cặn ở mức bình thường (hoặc rất nhiều).