Bảo Đảm

BẢO ĐẢM NHIÊN LIỆU

NHIÊN LIỆU được cải thiện với phụ gia tự nhiên XBEE cam kết đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.

  • Dầu điêzen EN 590 và dầu điêzen hàng hải (MDO)
  • Dầu sưởi dân dụng (HFO)
  • Dầu nhiên liệu nặng HFO 180 và 380 (theo tiêu chuẩn ISO 8217)

BẢO ĐẢM ĐỘNG CƠ

ĐỘNG CƠ được làm sạch bằng công nghệ nhiên liệu XBEE được duy trì kỹ thuật ngay từ giờ hoạt động đầu tiên.

  • Được đề xuất sử dụng bởi công ty Mak / Caterpillar
  • Được ủy quyền bởi Tập đoàn Wärtsilä
  • Được công nhận bởi tất cả các hãng sản xuất thiết bị gốc (OEMs)
Laboratory glassware

CÁC CHỨNG NHẬN KHÁC

Các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới đã tiến hành đo lường tính hiệu quả của Công nghệ nhiên liệu enzyme  XBEE. Do vậy, XBEE đã nhận được các chứng nhận về công dụng:

  • Loại bỏ vi sinh vật
  • Giảm lượng phát thải khí
  • Giảm mức tiêu thụ nhiên liệu