Garantier Bränsle

Garantier bränsle

Den naturliga bränsletillsatsen
som erkänns av alla oljebolag

Bränsletillsatsen XBEE uppfyller alla europeiska normer som reglerar bränslespecifikationer: diesel, bensin, marin gasolja, villaolja, tjock eldningsolja, biobränslen och fotogen.

Intertek Caleb Brett laboratoriet samlade in prover från olika bränslen för att avgöra effekten av XBEE enligt deras specifikationer som omfattas av de europeiska normerna EN 590, EN 228, CSR 441, CSR 500, Diester B30 och Jet A-1:

  • EN 590 standard comparative analysis (Diesel and Gas Oil)
  • EN 228 standard comparative analysis (95 and 98 Unleaded Petrol)
  • CSR 441 standard comparative analysis (Domestic Heating Oil and Fuel Oil)
  • CSR 500 standard comparative analysis (Heavy Fuel Oil IFO 380)
  • Diester B30 standard comparative analysis (Biodiesel)
  • Jet A-1 standard comparative analysis (Kerosene)

Denna överensstämmelse med de tekniska specifikationerna för bränsle uppfyller det ursprungliga villkoret för garantier för bil- och motorbyggare. Faktum är att garantin för motorgaranti är föremål för användning av bränslen som överensstämmer med gällande standarder. Bränslemärket är inte ett problem – det handlar om tekniska egenskaper.