Besparingar & Förbrukning

Besparingar & förbrukning

Xbee minskar bränsleförbrukningen
och underhållskostnaderna

Minska underhållskostnaderna

Den största fördelen med XBEE är dess rengörande verkan på hela bränslesystemet, från tank till motor till avgaser. Denna åtgärd har direkta ekonomiska konsekvenser för dig som använder XBEE.
Ett renare bränsle, fritt från alla vanliga föroreningar såsom bakterier, slam, etc. som inte längre täpper till filtren. Det är den första fördelen med enzymbehandlingen XBEE: bränslefiltren blir betydligt renare och behöver inte bytas lika ofta.
Företag som förbränner tung eldningsolja av typen 180 eller HFO 380 kommer också att se en markant minskning av slam. Återvinning och behandling av detta slam kan vara rejält dyrt, och tillsatsen av XBEE bidrar även till att minska denna kostnad.

Det andra steget i denna reningsprocess resulterar i lägre underhållskostnader. När XBEE har städat upp tankar och motorer blir de ekonomiska konsekvenserna väldigt tydliga:

  • underhåll behöver inte göras lika ofta;
  • färre delar som måste bytas ut;
  • inga fler tank- eller injektorrengöringar;
  • kortare serviceperioder fordon och fartyg;
  • lägre fakturor!
Xbee minskar underhålls- och energikostnaderna på kort sikt.
Xbee betalar sig inom så lite som ett halvår.

Minska bränsleförbrukningen

Sist men inte minst: motorer som förblir lika rena som när de var nya presterar bättre då de inte utsätts för kolsamlingar, skadade pumpar, slitna injektorer, etc. Denna förbättrade prestanda är resultatet av å ena sidan en minskning av smörjoljeförbrukningen, då denna olja förblir klarare och renare än innan användningen av XBEE. Å andra sidan ger ett bränsle som brinner bättre, snabbare och fullständigare en bättre effektivitet, d.v.s. mer kraft för samma konsumtion eller minskad konsumtion för samma uteffekt.

XBEE eliminerar risken för överkonsumtion av bränsle som orsakas av föroreningar i tankarna, uppbyggnader av kol och sot i motorerna. Denna bränsleförbrukning kan minskas från 2 till 4 % i moderna rena motorer, upp till 10 % i äldre motorer, motorer som arbetar med låg belastning (t.ex. mudderverk, bogserbåtar eller kabelläggare) eller motorer som drivs på tunga eller förorenade bränslen.