Laboratory glassware

Fler Certifieringar

Fler Certifieringar

Xbees enzymtillsats är en
testad och godkänd bioteknik

Dussintals företag och laboratorier – inklusive företag som forskar inom tillsatser, petroleumdistributörer och -raffinaderier och motortillverkare – har testat och certifierat den naturliga tillsatsen Xbee.

Minskning av bränsleförbrukningen för lätta fordon

Stazione Sperimentale per i Combustibiliär ett bränsleförbrännings- och analyslaboratorium som rapporterar direkt till det italienska industriministeriet. SSC, som är ackrediterat av Accredia och finansieras av stora bränsleimportföretag (gas, petroleum, kol), har kontrollerat utsläpp och specifik bränsleförbrukning för ett dieselfordon som körs med XBEE.
Det utvalda fordonet var en Fiat Marea 1.9 JTD SW, Euro 3 standard och var utrustad med en Common Rail. Laboratoriet använde sig av metoden för körcykel NEDC (EU-direktiv 98/69/EG) och testning enligt ECE 15 (direktiv 91/441 / EEG). Körcykel delades upp i två faser: en urban fas (UDC) och en landsvägsfas (EUDC).

Varje experiment utfördes tre gånger under strängt identiska förutsättningar för att säkerställa att resultaten var repeterbara.

UDC
Urban Driving Cycle
EUDC
Extra-Urban Driving Cycle
NEDC (UDC + EUDC)
New European Driving Cycle
CO - Carbon Monoxide (%)
-4.6
-5.9
-4.8
HC – Unburned Hydrocarbons (%)
-2.6
-5.5
-3.3
CO2 - Carbon Dioxide (%)
-2.4
-2.3
-2.4
NOx - Nitrogen Dioxide (%)
-0.8
14.1
6.9
PM – Particles (%)
12.7
-13.3
-2.4
Consumption (%)
-2.4
-2.3
-2.4

Dessa resultat visar variationerna mellan EN 590 standarddiesel och densamma förbättrad med den naturliga bränsletillsatsen Xbee.

Dessa experiment har visat att Xbees förmåga att minska naturlig överkonsumtion av bränsle hos aktuella fordon vars motorer är något igentäppta. Detta fenomen förstärks även av enzymkatalysen i normalt (eller mycket) igentäppta motorer, vilket kan leda till minskad bränsleförbrukning i storleksordningen 3 till 10 %.