Gasutsläpp & Föroreningar

Gasutsläpp & Föroreningar

Xbee eliminerar rök och
minskar utsläppen av växthusgaser

Xbee strävar i huvudsak efter att skydda och bevara miljön: först och främst genom sin helt organiska sammansättning vilken gör att Xbee inte skadar miljön. Dessutom levereras Xbee i flytande form i en plastbehållare som är tillverkad av återvinningsbara material, och mycket stora mängder transporteras och lagras i speciella mångsidiga behållare. Detta är en del av en större plan för globalt hållbar utveckling.

Den största fördelen för miljön är ändå Xbees möjlighet att minska alla utsläpp av växthusgaser. Faktum är att enligt de mätningar som utförts av flera oberoende laboratorier, minskar ofta Xbee föroreningarna av CO, CO2, NO, NOx, SO2 och partikelutsläpp med tvåsiffriga procenttal.

1) Dieselolja:

Eurofins laboratorium – då kallat Ascal – har mätt förorenande gasutsläpp från ett prov från staden Saumurs bussnätverk (förvaltat av Veolia Transport).

Till exempel fann de att de genomsnittliga utsläppen (CO2, CO, NO, NOx och LOF) hade minskat med 12,27 %. Baserat på detta har det visat sig att en flotta med hundra bussar kan minska sina CO2-utsläpp med nästan 250 ton per år bara genom att använda Xbee i sina bränslen! Artiklar, etc.

Utan XBEE
Med XBEE
Skillnad (%)
Flöde (Nm3/h)
151.60
104.80
-30.87
CO2 - Koldioxid (%)
1.52
1.36
-10.53
CO - Kolmonoxid (mg/Nm3)
342.20
262.60
-23.26
NO - Kväveoxider (mg/Nm3)
415.60
380.60
-8.42
NOx - Kvävedioxid (mg/Nm3)
821.20
719.40
-12.40
LOF - LättflyktigaOrganiska Föreningar (mg/Nm3)
113.00
105.40
-6.73
10 % minskning av CO2 för Veolia Transport.
2 ) Biodiesel:

I Kalifornien (USA), mätte förbränningsanalyslaboratoriet på University of Berkeley effekten av Xbee på två typer av bränslen: biodiesel baserad på en blandning av olika återvunna vegetabiliska oljor, och jungfrusojaolja.
Det anmärkningsvärda resultatet från dessa mätningar är att en biodiesel med Xbee även minskade NOx-utsläppen i motsats till vanlig biodiesel som tenderar att öka denna typ av utsläpp, jämfört med en diesel som följer gällande standarder (CARB Diesel har en låg svavelhalt).

XBEE minskar även NOx-utsläppen i vegetabiliska oljor.

Aggregerade begagnade vegetabiliska oljor (B20)
Utan XBEE
Med XBEE
Skillnad (%)
HC - Kolväten (ppm)
12.80
5.30
-58.59
CO - Kolmonoxid (ppm)
39.20
32.40
-17.35
PM - Partiklar (mg/Nm3)
2.70
2.00
-25.93
NOx - Kvävedioxid (mg/Nm3)
646.00
554.00
-14.24(1)

(1)NOx-utsläppet från denna biodiesel ökade med 1,6 % jämfört med CARB ULS dieselolja.

Jungfrusojaolja (B100)
Utan XBEE
Med XBEE
Skillnad (%)
HC - Kolväten (ppm)
10.00
5.20
-48.00
CO - Kolmonoxid (ppm)
36.30
32.10
-11.57
PM - Partiklar (mg/Nm3)
2.30
1.80
-21.74
NOx - Kvävedioxid (mg/Nm3)
720.00
559.00
-22.36(2)

(2)NOx-utsläppet från denna biodiesel ökade med 13,2 % jämfört med CARB ULS dieselolja.

3 ) Marindiesel:

En intern utvärdering av ett större muddringsföretag i Nederländerna fick några mycket intressanta resultat: en nettominskning av utsläppen av växthusgaser och en direkt inverkan på bränsleförbrukningen.
Mätningarna gjordes av Envirotech Consultancy WLL-laboratoriet, ackrediterat i Bahrain. Samtliga formler beräknades av muddringföretagets ingenjörer. De arbetade i enlighet med Internationella sjöfartsorganisationen E2s direktiv för att väga olika motorbelastningar.

Utan XBEE
Med XBEE
Skillnad (%)
Specifik bränsleförbrukning (g/kWh)
254.10
229.10
-9.83
CO - Kolmonoxid (g/kWh)
1.81
0.58
-67.96
CO2 – Koldioxid (g/kWh)
788
716
-9.14
NOx - Kvävedioxid (g/kWh)
10.20
7.60
-25.49
Det nederländska mudderverket minskade sin bränsleförbrukning med mer än 9 %.
4 ) Tung marin brännolja (HFO) 380:

Denna tydliga tendens till minskade skadliga växthusgaser har bevisats många gånger, bland annat för motorer som körs på HFO 380 Centistokes.
Det gäller även för Brittany Ferries färja till Mont St Michel. Mätningarna gjordes ombord av Eurofins laboratorium – då kallat Ascal. Efter två månader med tillsatsen Xbee i bränslet minskade de genomsnittliga gasutsläppen med 24,56 %. Efter ett år hade CO2-utsläppet ensamt minskat med 11 %. Detta motsvarar en minskning med nästan 45 tusen ton koldioxid i vår atmosfär per år för en flotta i storlek med det här rederiets.

Utan XBEE
Med XBEE
Skillnad (%)
Flöde (Nm3/h)
22 536
22 521
-0.07
CO2 – Koldioxid (%)
6.10
4.70
-22.95
CO - Kolmonoxid (mg/Nm3)
98.40
56.20
-42.89
NO - Kväveoxider (ppmv)
1 094
826
-24.50
NOx - Kvävedioxid (ppmv)
1 125
851
-24.36
O2 – Syre (%)
12.60
14.70
+16.70
Partiklar (mg/Nm3)
99.30
59.65
-39.93
SO2 – Svaveldioxid (mg/Nm3)
1 222
1 002
-18.00
LOF - LättflyktigaOrganiska Föreningar (mg/Nm3)
76.90
45.60
-40.70
20 % minskning av CO2 från färjor.
5 ) Tunga inlandsbränslen (HFO) 380:

Samma resultat för utsläpp har mätts och observeras i Spanien av Ambio-laboratoriet, ett dotterbolag till Dekra. Ingenjörerna på detta laboratorium analyserade utsläppen från produktionsanläggningen för termisk el som förvaltas av Frinsa del Noroeste.

Generatorerna användning av HFO 380 mm²/s förbättrades med Xbee under sex månader, och resultaten visar en signifikant minskning av gasutsläpp: i genomsnitt 22,20%.

Utan XBEE
Med XBEE
Skillnad (%)
Flöde (Nm3/h)
73 525
68 197
-7.25
CO2 – Koldioxid (%)
7.40
5.43
-26.62
CO - Kolmonoxid (ppm)
70.33
40.00
-43.12
NOx - Kvävedioxid (mg/Nm3)
2 340.67
2 023.67
-13.54
O2 – Syre (%)
13.03
11.77
-9.67
Partiklar (mg/Nm3)
50.27
40.90
-18.64
SO2 – Svaveldioxid (mg/Nm3)
486.47
500.17
+2.82
LOF - LättflyktigaOrganiska Föreningar (mg/Nm3)
18.03
14.27
-20.85
Dekra uppmätte en minskning av CO2 med 25 % i HFO 380.