Fördelar

BRÄNSLE TANKRENGÖRAR

FÖRSTA fördelen med enzymtillsatsen XBEE är en komplett rengöring av hela bränslesystemet från tank till motor till avgaser!

  • löser upp vatten och slam i tanken;
  • eliminerar bakterier och rengör bränslefilter;
  • eliminerar koldioxiduppbyggnad och löser upp sotavlagringar.

UNDERHÅLL OCH BRÄNSLEBRUK FÖRBRUKNING

ANDRA fördelen med att använda XBEE är dels minskningen av underhållskostnaderna, dels minskningen av bränsleförbrukningen.

  • minskar förbrukningen av bränslefilter och smörolja;
  • underhåll behövs inte lika ofta;
  • minskar förbrukningen av motorolja.

GASUTSLÄPP OCH FÖRORENINGAR

TREDJE fördelen med bränslebehandling med XBEE bioteknik är att du använder en miljövänlig produkt som hjälper till att bevara naturen genom minskade utsläpp av växthusgaser.

  • eliminerar avgasrök;
  • minskar utsläpp av CO2 och NOx;
  • minskar utsläpp av damm och partiklar.