Działanie

Działanie

Biotechnologia i technologia enzymów

XBEE jest naturalnym dodatkiem do paliw organicznych, który powstał wiele lat temu na bazie biotechnologii i technologii enzymów.
  • Enzymy

Enzym jest to proteina naturalnie produkowana przez żywe komórki. Objawia się to formą nakładki w łańcuchu polipeptydowym w specyficznych miejscach. Daje to enzymowi możliwości katalityczne – a więc wzmacniania reakcji chemicznych, które są powolne lub którym nie sprzyja zmniejszenie energii aktywacyjnej reakcji, co powoduje wzrost prędkości reakcji bez oddziaływań termodynamicznych.

  • Charakterystyka protein i ich budowa

Enzym posiada swoją specyficzną trójwymiarową strukturę będącą rezultatem złożenia łańcucha proteinowego. Ta struktura określa bardziej lub mniej specyfikę miejsca identyfikacji dla substratów enzymu (molekuły które pokrywają przekształcany węglowodór) umożliwiając tym kontakt pomiędzy substratem a częścią enzymu odpowiedzialnego za aktywność katalityczną (często zawierającą koenzym) przy formowaniu kompleksu enzym-substrat.

Ten kompleks umożliwia substratowi chemiczną transformację i następujące po niej uwolnienie produktów reakcji i enzymu. Ten drugi może następnie wejść w nowy katalityczny cykl i przekształcać nowe molekuły substratu.

W przypadku naturalnego dodatku do paliw XBEE, złożonego z mieszanki różnych enzymów, cząsteczki które tworzą paliwo są przez pewne enzymy rozpoznawane jako substraty i mogą wtedy być modyfikowane. Na przykład, mogą te cząsteczki być policyklicznymi cząsteczkami aromatycznymi lub cząsteczkami siarki. W czasie spalania paliwa modyfikowanego przez środek Xbee, dodane enzymy są również spalane bez zauważalnej dodatkowej emisji ponieważ są one proteinami (organicznymi).

  • Stabilność

Enzymy zawarte w enzymatycznym dodatku do paliw XBEE są niezwykle stabilne i pozostają aktywne przez wiele lat. Niektóer fizyczne czynniki mogą niszczyć te enzymy, blokować je, lub zmniejszać ich aktywność podczas obróbki paliw. Enzymatyczne działanie może być zakłócone przez warunki środowiska, pH, zmiany temperatury czy promienie UV. Wystawienie na oddziaływanie temperatury przekraczającej 80 do 90°C może zniszczyć aktywność enzymu XBEE.

Efect oddziaływania XBEE na paliwa

W standardowym spalaniu, do kolejnego zapłonu przy każdej serii wtrysku kropelek paliwa potrzebna jest pewna ilość energii. Energia ta, konsumowana podczas zapłonu nie jest użyta do siły ciągu i może być przekształcona w odpadowe ciepło promieniowania, przyczyniając się do formowania tlenków azotu (NO¬X). Dodatek paliwowy XBEE działa przed spalaniem. Zgodne działanie różnych enzymów prowadzi do wyższego stopnia i lepszego spalania paliwa. To pozostawia więcej energii termicznej do użycia siły ciągu. Co więcej, szybsze rozchodzenie się płomienia pozwala na to, że większa część wstrzykniętego paliwa jest spalana, unikając przedwczesnej detonacji i stukania silnika. Podczas gdy mniejsza ilość spalanego paliwa jest wydalana przez zawory wydechowe, zanikanie płomienia w przewodzie wydechowym jest redukowane, zapobiegając tworzeniu się sadzy. Dodatek do paliw XBEE jest mieszaniną naturalnie występujących enzymów roślinnych, które mogą rozbić określone komponenty paliwa, zmieniać grupy chemiczne i przemieniać molekularną strukturę paliwa.

To skutkuje w hiper-natlenieniu paliwa podczas jego spalania, sprzyja formowaniu dwutlenku węgla (CO2) przed formowaniem tlenku węgla (CO). Co więcej, całkowite zmniejszenie konsumpcji paliwa z powodu bardziej efektywnego spalania redukuje zauważalnie emisję, w szczególności cząsteczek stałych i dwutlenku węgla.
Podczas składowania paliwa, środek czyszczący XBEE pomaga eliminować wodę, ograniczając osady takie jak rdza. Dodatek paliwowy XBEE również zmniejsza zanieczyszczenia w wilgotnych paliwach. Jest to rezultat biologicznej biomasy (drożdże, pleśń, grzyby…) które rozwijają się w połączniu pomiędzy wodą a paliwem.
Z chwilą gdy są one mniej liczne, mamy mniej korozji i zanieczyszczeń.

Efekt oddziaływania XBEE na paliwa

Podczas produkcji paliwa, celem etapu obróbki wodorowej jest zredukowanie ilości siarki, która po spaleniu powoduje powstanie tlenków siarki (SOx). Sugeruje się, że duże ilości tlenków siarki w wydalanych gazach po niekompletnym spalaniu może być źródłem rakotwórczych związków które znajdujemy w sadzach silników diesla.

Ta obróbka ma ograniczone działanie na policykliczne aromatyczne molekuły, które oddziałują na jakość paliwa diesla. Po obróbce z dodatkiem paliwowym XBEE, kompozycja paliwa diesla jest modyfikowana jeśli chodzi o kwestię cząsteczek siarki. W szczególności, wysoko stabilne siarczki i siarczany pojawiają się w formie organicznych siarczanów które mogą być znalezione w emitowanych cząsteczkach. Ilość siarki emitowanej pozostaje ta sama; jakkolwiek prawdopodobieństwo zawartości SO2 jest zmniejszone. Zmniejszenie ilości niezwykle toksycznych i rakotwórczych związków aromatycznych oraz lepkiej, rozprzestrzeniającej się sadzy,
ma widoczny efekt na tworzenie emisji mniej niebezpiecznej. Zastąpienie wysoko reaktywnego SO2 mniej stabilną cząsteczką osłabia wpływ na środowisko. Co więcej, ze zmniejszeniem konsumpcji spowodowanej efektem enzymów na paliwo, długoczasowe oddziaływanie siarki na środowisko jest zredukowane w tej samej proporcji. Na koniec, inne czynniki odnośnie spalania siarki nie zawsze są znane.