Emisja Gazów i Zapylenie

Emisja gazów i zapylenie

XBEE ELIMINUJE DYMIENIE
I REDUKUJE EMISJĘ GAZÓW CIEPLARNIANYCH

XBEE jest ma za zadanie przede wszystkim chronić środowisko. Dzięki temu, że ma całkowicie organiczny skład, dodatek XBEE do paliw nie szkodzi środowisku naturalnemu. Co więcej, XBEE jako produkt płynny jest sprzedawany pojemnikach plastikowych podlegających recyclingowi, a duże ilości XBEE są transportowane i składowane w specjalnych cysternach wielokrotnego użytku. To część całościowego schematu zrównoważonego rozwoju.

Jednakże głównym profitem dla środowiska naturalnego jest wielka zdolność enzymatycznego dodatku XBEE do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Według obliczeń i doświadczeń kilkunastu niezależnych laboratoriów, organiczny dodatek XBEE redukuje zanieczyszczenie środowiska, obniżając znacznie emisję CO, CO2, NO, NOx, SO2 i cząstek stałych (są to dwucyfrowe wartości procentowe).

1 ) Olej napędowy:

Laboratorium Eurofins zmierzyło emisję gazów w spalinach w wybranych autobusach miejskich w miejscowości Saumur (zarządzanych przez Veolia Transport).

Jako przykład należy podać, ze średnia mierzona emisja (CO2, CO, NO, NOx i VOC) wykazała redukcję o 12.27%. Na tej podstawie zostało dowiedzione, że flota 100 autobusów może zmniejszyć swoją emisję CO2 o ok. 250 ton rocznie tylko dzięki stosowaniu paliw z dodatkiem XBEE!

Bez XBEE
Z XBEE
Różnica (%)
Przepływ (Nm3/h)
151.60
104.80
-30.87
CO2 - Dwutlenek węgla (%)
1.52
1.36
-10.53
CO - Tlenek węgla (mg/Nm3)
342.20
262.60
-23.26
NO - Tlenek azotu (mg/Nm3)
415.60
380.60
-8.42
NOx - Dwutlenek azotu (mg/Nm3)
821.20
719.40
-12.40
LZO - Lotne Związki Organiczne (mg/Nm3)
113.00
105.40
-6.73
10% redukcja CO2 w firmie Veolia Transport
2 ) Biopaliwa:

Laboratorium silników Uniwersytetu w Berkeley’s w Kalifornii (USA) mierzyło wpływ dodatku enzymatycznego Xbee w przypadku dwóch typów paliw: biodiesla bazującego na mieszaninie różnych olei roślinnych pochodzących z recyklingu i czystego oleju sojowego. Warto odnotować fakt, że rezultaty badań wykazały iż biodiesel z dodatkiem Xbee podczas spalania emituje do atmosfery znacznie mniej NOx w porównaniu ze standardowym biodieslem, a wiadomo, że biodiesel wykazuje większą emisję tego
typu w stosunku do tradycyjnego paliwa dieslowskiego. (CARB Diesel ma mniejszą zawartość siarki).

XBEE redukuje także emisję NOx
w przypadku spalania oleju roślinnego

Zbiorczy oleje stosowane warzywa (B20)
Bez XBEE
Z XBEE
Różnica (%)
HC - Węglowodory (ppm)
12.80
5.30
-58.59
CO - Tlenek węgla (ppm)
39.20
32.40
-17.35
PM - Cząstki (mg/Nm3)
2.70
2.00
-25.93
NOx - Dwutlenek azotu (mg/Nm3)
646.00
554.00
-14.24(1)

(1)Emisje NOx tego biodiesla w porównaniu do oleju CARB ULS napędowego wzrosła o 1,6%.

Olej z soi (B100)
Bez XBEE
Z XBEE
Różnica (%)
HC - Węglowodory (ppm)
10.00
5.20
-48.00
CO - Tlenek węgla (ppm)
36.30
32.10
-11.57
PM - Cząstki (mg/Nm3)
2.30
1.80
-21.74
NOx - Dwutlenek azotu (mg/Nm3)
720.00
559.00
-22.36(2)

(2)Emisje NOx tego biodiesla w porównaniu do oleju CARB ULS napędowego wzrosła o 13,2%.

3 ) Olej żeglugowy typu diesel:

Wewnętrzne badania prowadzone przez wiodącą holenderską firmę pogłębiarkową pokazały kilka interesujących wyników, np. redukcję emisji gazów cieplarnianych, co przełożyło się także na zmniejszenie zużycia paliwa. Pomiary były wykonane przez Envirotech Consultancy WLL laboratory, akredytowane w Bahrainie. Wszystkie wzorce były przeliczane przez inżynierów firmy pogłębarkowej. Pracowali oni stosując się do dyrektywy E2 International Maritime Organization.

Bez XBEE
Z XBEE
Różnica (%)
Jednostkowe zużycie paliwa (g/kWh)
254.10
229.10
-9.83
CO - Tlenek węgla (g/kWh)
1.81
0.58
-67.96
CO2 – Dwutlenek węgla (g/kWh)
788
716
-9.14
NOx - Dwutlenek azotu (g/kWh)
10.20
7.60
-25.49
Holenderska pogłębiarka zredukowała swoje
zużycie paliwa aż o 9%
4 ) Paliwo Ciężkie (HFO) 380:

Ta zdolność Xbee do redukcji emisji szkodliwych gazów była potwierdzana wielokrotnie, włączając silniki pracujące na HFO 380 Centistokes. Tego właśnie przykładem jest firma Brittany Ferries’, a dokładnie prom Mont St. Michel. Pomiary na pokładzie wykonywało Eurofins Laboratory Ascal. Już po 2 miesiącach używania enzymatycznego dodatku XBEE do paliw, emisja gazów spadła średnio o 24.56%. Po rocznym stosowaniu XBEE, samo CO2 spadło o 11%. To daje redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 45,000 ton w skali roku dla promów tego armatora.

Bez XBEE
Z XBEE
Różnica (%)
Przepływ (Nm3/h)
22 536
22 521
-0.07
CO2 – Dwutlenek węgla (%)
6.10
4.70
-22.95
CO - Tlenek węgla (mg/Nm3)
98.40
56.20
-42.89
NO - Tlenek azotu (ppmv)
1 094
826
-24.50
NOx - Dwutlenek azotu (ppmv)
1 125
851
-24.36
O2 – Tlen (%)
12.60
14.70
+16.70
Cząstki (mg/Nm3)
99.30
59.65
-39.93
SO2 – Dwutlenek siarki (mg/Nm3)
1 222
1 002
-18.00
VOC - Lotne Związki Organiczne (mg/Nm3)
76.90
45.60
-40.70
20% redukcja emisji CO2 przez promy
5 ) Sródlądowe Paliwo Ciężkie (HFO) 380:

Podobny wpływ XBEE na redukcję emisji wykazano w Hiszpanii w trakcie badań w Ambio Laboratory, w filii Dekra. Inżynierowie z tego laboratorium analizowali emisję elektrowni cieplnej zarządzanej przez Frinsa del Noroeste.

Generatory pracujące na paliwie HFO 380 Centistokes z dodatkiem enzymatycznym Xbee w trakcie 6-cio miesięcznych pomiarów wykazały znaczący spadek emisji gazów, średnio o 22,20%.

Bez XBEE
Z XBEE
Różnica (%)
Przepływ (Nm3/h)
73 525
68 197
-7.25
CO2 – Dwutlenek węgla (%)
7.40
5.43
-26.62
CO - Tlenek węgla (ppm)
70.33
40.00
-43.12
NOx - Dwutlenek azotu (mg/Nm3)
2 340.67
2 023.67
-13.54
O2 – Tlen (%)
13.03
11.77
-9.67
Cząstki (mg/Nm3)
50.27
40.90
-18.64
SO2 – Dwutlenek siarki (mg/Nm3)
486.47
500.17
+2.82
VOC - Lotne Związki Organiczne (mg/Nm3)
18.03
14.27
-20.85
Dekra wykazała redukcję emisji CO2 o 25% stosując HFO 380