Korzyści

KORZYSCI

OCZYSZCZANIE ZBIORNIKÓW

Pierwszą korzyścią stosowania dodatku Xbee jest kompletne oczyszczenie całego układu paliwowego, poczynając od zbiornika paliwa poprzez silnik do układu wydechowego włącznie!

  • rozbija wodę i szlam w zbiorniku paliwa;
  • eliminuje bakterie i oczyszcza filtry paliwa;
  • eliminuje nagar i osad sadzy

OSZCZĘDNOŚCI & ZUŻYCIE

Drugą korzyścią używania dodatku Xbee do paliw jest redukcja kosztów of utrzymania i konserwacji silnika z jednej strony i eliminacji ponadnormatywnego zużycia paliwa.

  • ograniczenie zużycia filtrów paliwa i oleju smarnego;
  • wydłużenie okresów między przeglądami;
  • redukcja zużycia paliwa

EMISJA GAZÓW I ZAPYLENIE

Trzecią korzyścią wprowadzenia biotechnologii Xbee do paliwa jest używanie produktu przyjaznego dla środowiska co pomaga ochronić przyrodę poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

  • eliminuje dymienie z układu wydechowego;
  • redukuje emisję CO2 i NOx
  • redukuje emisję pyłów i cząstek stałych