Oczyszczanie Zbiorników

Oczyszczanie Zbiorników

Xbee eliminuje osady i
bakterie ze zbiorników paliwa

Step1 Standardowe paliwo jest zanieczyszczone, nie spala się całkowicie i tworzy osady sadzy i węgla w silniku. 1 Step2 Dodanie Xbee do paliwa automatycznie powoduje eliminację wszystkich zanieczyszczeń biologicznych w paliwie systemie paliwowym.

Wszystkie te organizmy żywe są naturalnie spalane z paliwem.
2
Step3 Dodatek do paliwa Xbee usuwa teraz wszystkie osady węgla i sadzy w silniku. Rozpoczyna się redukcja emisji spalin. 3 Step4 Ostatecznie, regularne stosowanie enzymatycznego dodatku do paliwa Xbee utrzymuje zbiorniki, system paliwowy i silnik w perfekcyjnej czystości. Spaliny są jaśniejsze, a cząstki stałe usunięte. 4

Oczyszczanie zbiorników paliwa i eliminacja bakterii

  • Enzymy zawarte w dodatku do paliw Xbee oslabiają strukturę cząstek węglowodorów w paliwach, szczególnie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH polinuclear aromatic hydrocarbons), ułatwiając reakcję węgla i absorpcję tlenu w procesie spalania, ograniczając tworzenie się osadów i cząstek węgla poprzez kompletniejsze spalanie.
  • Enzymy Xbee są silnymi naturalnymi surfaktantami i dyspergatorami. Szkodliwe zanieczyszczenia takie jak bakterie, szlam, grzyby oraz pleśnie nie przywierają do ścian zbiorników i systemu paliwowego silnika. Powstałe mikroskopijne cząstki są spalane a większe zanieczyszczenia są usuwane poprzez filtrowanie. Eliminacja wszystkich zanieczyszczeń mikrobiologicznych zmniejsza możliwość korozji zbiorników paliwa, pomp i wtryskiwaczy. A niejako przy okazji filtry paliwa są czystsze a obciążenie wirówek znacznie spada.
  • Dodatek do paliw Xbee usuwa wodę, przez co minimalizuje tworzenie się nieorganicznych osadów i szlamu w zbiornikach. Enzymatyczny dodatek Xbee redukuje również obecność asfaltenów psujących paliwo.
  • Dodatek do paliw Xbee neutralizuje i kontroluje tworzenie się tlenków siarki w procesie spalania, co znacząco redukuje powstawanie kwasu siarkowego i jego korozyjny wpływ na elementy silnika.
  • Końcowym efektem stosowania paliw z dodatkiem Xbee jest utrzymanie zbiorników i systemu paliwowego w stanie tak czystym jak nowe oraz eliminacja wszystkich osadów wegla i sadzy w silniku i układzie wydechowym.

Zbiornik do Czyszczenia

Czyszczenie Silnika