Ο τρόπος λειτουργίας των ενζύμων

Ο Τροποσ Λειτουργιασ Των Ενζυμων

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΖΥΜΩΝ

Το XBEE είναι φυσικό πρόσθετο για οργανικά καύσιμα που αναπτύχθηκε πριν από πολλά χρόνια συνδυάζοντας τη βιοτεχνολογία με την τεχνολογία ενζύμων.
  • Ένζυμα

Το ένζυμο είναι μια πρωτεΐνη που παράγεται φυσικά από όλα τα ζωντανά κύτταρα. Διαθέτει τη μορφή πολυπεπτιδικής αλυσίδας, με πτυχή σε συγκεκριμένη θέση. Αυτό δίνει στο ένζυμο την καταλυτική του ισχύ, ήτοι επιταχυνόμενες χημικές αντιδράσεις που είναι αργές ή μη ενθαρρυνόμενες μειώνοντας την απαιτούμενη ενέργεια για την αντίδραση, αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα της αντίδρασης χωρίς να επηρεάζει της θερμοδυναμικές αντιδράσεις.

  • Μοναδικότητα των πρωτεϊνών και αναδίπλωση

Ένα συγκεκριμένο ένζυμο έχει τη δική του τρισδιάστατη δομή ως αποτέλεσμα της αναδίπλωσης της πρωτεϊνικής αλυσίδας του. Αυτή η δομή καθορίζει μια περισσότερο ή λιγότερο ειδική θέση αναγνώρισης για τα ενζυμικά υποστρώματα (εδώ τα μόρια που συνιστούν τον μετασχηματισμένο υδρογονάνθρακα), επιτρέποντας έτσι την επαφή μεταξύ του υποστρώματος και του τμήματος του ενζύμου που είναι υπεύθυνο για την καταλυτική δράση του (που συχνά περιλαμβάνει το συνένζυμο) με στόχο τη δημιουργία ενός συμπλόκου ενζύμου-υποστρώματος.

Αυτό το σύμπλοκο επιτρέπει τον χημικό μετασχηματισμό του υποστρώματος, ο οποίος ακολουθείται από την απελευθέρωση των προϊόντων της αντίδρασης και του ενζύμου. Το τελευταίο μπορεί στη συνέχεια να εισέλθει σε ένα νέο καταλυτικό κύκλο και να μετασχηματίσει ένα νέο μόριο υποστρώματος.

Στην περίπτωση του πρόσθετου φυσικού καυσίμου XBEE, το οποίο αποτελείται από έναν συνδυασμό διαφορετικών ενζύμων, ορισμένα μόρια που συνθέτουν το καύσιμο αναγνωρίζονται ως υποστρώματα από ορισμένα ένζυμα και κατά συνέπεια μπορούν να τροποποιηθούν. Για παράδειγμα, αυτά τα μόρια μπορεί να είναι πολυκυκλικές αρωματικές ή θειούχες ενώσεις. Κατά την καύση ενός καυσίμου που έχει τροποποιηθεί από το καθαριστικό καυσίμου XBEE, τα προστιθέμενα ένζυμα καίγονται επίσης χωρίς καμία αξιοσημείωτη επιπλέον εκκένωση, δεδομένου ότι είναι πρωτεΐνες (και επομένως οργανικά).

  • Σταθερότητα

Το ενζυμικό προϊόν καυσίμου XBEE περιέχει ένζυμα που είναι εξαιρετικά σταθερά και παραμένουν ενεργά για πολλά χρόνια. Ωστόσο, υπάρχουν φυσικοί παράγοντες που μπορούν να καταστρέψουν τα ένζυμα και να αναστείλουν ή να μειώσουν τη δράση τους κατά την επεξεργασία των καυσίμων. Η ενζυματική δράση μπορεί να διακοπεί από την πολικότητα του περιβάλλοντος, από το pH ή από τις μεταβολές της θερμοκρασίας και το υπεριώδες φως. Η έκθεση σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 80 °C έως 90 °C μπορεί να καταστρέψει την δράση των ενζύμων του XBEE.

Η επίδραση της τεχνολογίας XBEE στα καύσιμα

Στην κανονική καύση, η διαδοχική ανάφλεξη κάθε σειράς σταγονιδίων καυσίμου απαιτεί μια ορισμένη ποσότητα ενέργειας. Αυτή η ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της ανάφλεξης δεν χρησιμοποιείται για την ώθηση και μπορεί να μετατραπεί σε υπολειμματική ακτινοβολούμενη θερμότητα, συμβάλλοντας στο σχηματισμό οξειδίων του αζώτου (NOx).

Η δράση του πρόσθετου καυσίμου XBEE λαμβάνει χώρα πριν από την καύση. Η συντονισμένη δράση διαφόρων ενζύμων οδηγεί σε ένα καύσιμο με υψηλότερο ρυθμό καύσης και εν γένει καλύτερη καύση. Έτσι, διατηρείται περισσότερη θερμική ενέργεια για την ώθηση. Επιπλέον, η ταχύτερη διάδοση της φλόγας επιτρέπει την καύση ενός μεγαλύτερου μέρους από κάθε φορτίο καυσίμου, αποφεύγοντας την πρόωρη πυροδότηση και την επιβάρυνση του κινητήρα. Δεδομένου ότι οι βαλβίδες εξαγωγής απορρίπτουν μικρότερη ποσότητα καυσίμου, μειώνεται η απόσβεση της φλόγας στον αγωγό εξαγωγής, αποτρέποντας τον σχηματισμό αιθάλης. Το πρόσθετο καυσίμου XBEE είναι ένας συνδυασμός φυσικών βοτανικών ενζύμων που μπορούν να διασπάσουν ορισμένα συστατικά του καυσίμου, να ανταλλάξουν χημικές ομάδες και να αναδιατάξουν τη δομή των μορίων του καυσίμου.
Αυτό οδηγεί σε ένα υπερ-οξυγονωμένο καύσιμο το οποίο, κατά την καύση του, ευνοεί τον σχηματισμό διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έναντι του μονοξειδίου του άνθρακα (CO). Επιπλέον, η συνολική μειωμένη κατανάλωση καυσίμου λόγω της αποδοτικότερης καύσης μειώνει τις εκπομπές, ιδίως εκείνες των σωματιδίων και του διοξειδίου του άνθρακα.

Κατά την αποθήκευση καυσίμων, το καθαριστικό καυσίμου XBEE βοηθά στην εξάλειψη του νερού, περιορίζοντας τα ιζήματα, όπως η σκουριά. Το φυσικό πρόσθετο καυσίμου XBEE μειώνει επίσης τους ρύπους στα υγρά καύσιμα. Οι προαναφερθέντες ρύποι προκύπτουν από τη μικροβιολογική βιομάζα (ζύμη, μούχλα, μύκητες…) που αναπτύσσεται κατά την ένωση του νερού και του καυσίμου. Επειδή είναι λιγότερο πολυάριθμα, υπάρχει μικρότερη διάβρωση και μόλυνση στα μπεκ ψεκασμού.

Αντίκτυπος του XBEE επί του θείου στα καύσιμα

Κατά τη διάρκεια της παραγωγής των καυσίμων, ο σκοπός του σταδίου υδροθεραπείας είναι η μείωση της ποσότητας του θείου, το οποίο, μετά την καύση, προκαλεί οξείδια του θείου (SOx). Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι μεγάλες ποσότητες οξειδίων του θείου στα καυσαέρια από την ατελή καύση μπορεί να είναι η πηγή των ενώσεων που προκαλούν καρκίνο, οι οποίες απαντώνται στην αιθάλη των πετρελαιοκινητήρων.
Αυτή η επεξεργασία έχει περιορισμένη επίδραση στα πολυκυκλικά αρωματικά μόρια που επηρεάζουν την ποιότητα του πετρελαίου κίνησης. Μετά τη χρήση του πρόσθετου καυσίμου XBEE, η σύνθεση του πετρελαίου κίνησης τροποποιείται όσον αφορά τις θειούχες ενώσεις. Ειδικότερα, εμφανίζονται εξαιρετικά σταθεροί θειώδεις και θειικοί, μερικές φορές υπό τη μορφή οργανικών θειικών αλάτων που μπορούν να βρεθούν σε σωματίδια των εκπομπών. Η ποσότητα εκπεμπόμενου θείου παραμένει η ίδια. Ωστόσο η περιεκτικότητα σε SO2 είναι πολύ πιθανό να μειωθεί. Η μειωμένη ποσότητα εξαιρετικά τοξικών και καρκονογόνων αρωματικών και της κολλώδους, διεισδυτικής αιθάλης προσφέρει σαφώς λιγότερο επικίνδυνες εκπομές. Η αντικατάσταση του εξαιρετικά δραστικού SO2 με μια πιο σταθερή ένωση εξασθενεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιπλέον, με τη μειωμένη κατανάλωση λόγω της επίδρασης των ενζύμων στο καύσιμο, η χρονικά σταθμισμένη επίπτωση που μπορεί να έχει το θείο στο περιβάλλον μειώνεται στις ίδιες αναλογίες. Τέλος, έτεροι παράγοντες που σχετίζονται με την καύση του θείου ενδέχεται να μην είναι πάντοτε γνωστοί.