Περισσότερες πιστοποιήσεις

Περισσοτερεσ Πιστοποιησεισ

Η ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ XBEE
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ!

Δεκάδες εταιρείες και εργαστήρια συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών εταιρειών που ασχολούνται με τα πρόσθετα, των διανομέων πετρελαίου και των διυλιστηρίων, καθώς και των κατασκευαστών κινητήρων έχουν ελέγξει και πιστοποιήσει την ενζυμική τεχνολογία καυσίμου XBEE.

Μειωση της καταναλωσης καυσιμου σε ελαφρα οχηματα

Το Stazione Sperimentale per i Combustibili είναι ένα εργαστήριο καύσης και ανάλυσης καυσίμων, το οποίο λογοδοτεί απευθείας στο ιταλικό Υπουργείο Βιομηχανίας. Αναγνωρίζεται από την Accredia και χρηματοδοτείται από μεγάλες εταιρείες εισαγωγής καυσίμων (φυσικό αέριο, πετρέλαιο, άνθρακας). Το SSC έχει πιστοποιήσει τις εκπομπές και την ειδική κατανάλωση καυσίμου σε ένα πετρέλαιο κίνησης με χρήση του ενζυμικού προϊόντος XBEE.

Το επιλεγμένο όχημα ήταν ένα πρότυπο Fiat Marea 1.9 JTD SW, Euro 3, εξοπλισμένο με κοινό αυλό ροής καυσίμου. Το εργαστήριο εφαρμόζει τις διαδικασίες κύκλου οδήγησης NEDC (Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/69/CE) και τη δειγματοληψία ECE 15 (Οδηγία 91/441/CEE). Ο κύκλος οδήγησης διαιρέθηκε σε δύο φάσεις: στην αστική φάση (UDC) και στη μη αστική φάση (EUDC).

UDC
Αστικός κύκλος οδήγησης
EUDC
Κύκλος οδήγησης εκτός πόλης
NEDC (UDC + EUDC)
Νέος ευρωπαϊκός κύκλος οδήγησης
CO - Μονοξείδιο του άνθρακα (%)
-4.6
-5.9
-4.8
HC – Άκαυστοι υδρογονάνθρακες (%)
-2.6
-5.5
-3.3
CO2 - Διοξείδιο του άνθρακα (%)
-2.4
-2.3
-2.4
NOx - Διοξείδιο του αζώτου (%)
-0.8
14.1
6.9
PM – Σωματίδια (%)
12.7
-13.3
-2.4
Κατανάλωση (%)
-2.4
-2.3
-2.4

Κάθε πείραμα διεξήχθη τρεις φορές κάτω από αυστηρά πανομοιότυπες συνθήκες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα ήταν επαναλαμβανόμενα.

Αυτά τα αποτελέσματα εκφράζουν τις διακυμάνσεις μεταξύ του πρότυπου πετρελαίου κίνησης EN 590 και του ιδίου βελτιωμένου με το φυσικό πρόσθετο καυσίμου XBEE.

Αυτά τα πειράματα κατέδειξαν την ικανότητα του καθαριστή καυσίμου XBEE να μειώνει την κατανάλωση φυσικού καυσίμου σε νεότερα οχήματα, τα οποία είναι ελαφρώς φραγμένα. Το φαινόμενο αυτό ενισχύεται επίσης από την κατάλυση των ενζύμων σε κανονικά (ή πολύ) φραγμένους κινητήρες, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη της κατανάλωσης καυσίμων της τάξης του 3% έως 10%.