ΟΦΕΛΗ

ΟΦΕΛΗ XBEE

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Το ΠΡΩΤΟ πλεονέκτημα της ενζυμικής τεχνολογίας καυσίμων XBEE είναι ο πλήρης καθαρισμός του συνόλου του συστήματος καυσίμων από τις δεξαμενές και τους κινητήρες μέχρι την εξάτμιση!

  • Αφαίρεση νερού και λάσπης στη δεξαμενή
  • Εξάλειψη βακτηριδίων και καθαρισμός των φίλτρων καυσίμων
  • Εξάλειψη της συσσώρευσης άνθρακα και αφαίρεση των εναποθέσεων αιθάλης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Το ΔΕΥΤΕΡΟ πλεονέκτημα της χρήσης του προσθέτου καυσίμου XBEE είναι η μείωση του κόστους συντήρησης και η εξάλειψη της υπερκατανάλωσης καυσίμου.

  • Μείωση της κατανάλωσης φίλτρων καυσίμου και λιπαντικού
  • Αύξηση των διαστημάτων μεταξύ των υπηρεσιών συντήρησης
  • Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ

Το ΤΡΙΤΟ όφελος της επεξεργασίας των καυσίμων με τη βιοτεχνολογία του XBEE είναι η χρήση ενός φιλικού προς το περιβάλλον προϊόντος για την προστασία της φύσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

  • Εξάλειψη των καπνών των καυσαερίων
  • Μείωση των εκπομπών CO2 και NOx
  • Μείωση των εκπομπών σκόνης και σωματιδίων