Συντήρηση και κατανάλωση καυσίμου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ1

Το XBEE μειωνει την καταναλωση
καυσιμου και το κοστος συντηρησης!

Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου

Όταν οι κινητήρες είναι τόσο καθαροί όσο την ημέρα που αγοράστηκαν έχουν καλύτερες επιδόσεις από ότι θα είχαν αν υπήρχαν αποθέσεις άνθρακα, κατεστραμμένες αντλίες, φθαρμένα μπεκ ψεκασμού κλπ. Αυτές οι βελτιωμένες επιδόσεις χαρακτηρίζονται από τη μείωση της κατανάλωσης λιπαντικού ελαίου, όπου το εν λόγω λιπαντικό έλαιο είναι καθαρότερο με τη χρήση του ενζυμικού προϊόντος καυσίμου XBEE. Από την άλλη πλευρά, ένα καύσιμο που καταναλώνεται καλύτερα, γρηγορότερα και πληρέστερα επιφέρει βέλτιστη απόδοση, δηλαδή περισσότερη ισχύ για την ίδια κατανάλωση ή μειωμένη κατανάλωση καυσίμου για την ίδια ισχύ εξόδου.

Το πρόσθετο καυσίμου XBEE εξαλείφει την υπερκατανάλωση καυσίμου που προκαλείται από τους ρύπους στις δεξαμενές, καθώς και τις αποθέσεις άνθρακα και αιθάλης στους κινητήρες. Αυτή η κατανάλωση καυσίμου μπορεί να μειωθεί από 2% έως 4% σε σύγχρονους καθαρούς κινητήρες, μέχρι 10% σε παλαιότερους κινητήρες, σε κινητήρες χαμηλού φορτίου (όπως βυθοκόροι, ρυμουλκά ή καλωδιακά στρώματα) ή σε κινητήρες με βαριά ή μολυσμένα έλαια καυσίμου.

Το Xbee μειώνει βραχυπρόθεσμα
τα κόστη συντήρησης καθώς
και τη δαπανηθείσα ενέργεια.
Με το Xbee γίνεται απόσβεση
της αγοράς σε μόλις έξι μήνες.

Μειωμένα κόστη συντήρησης

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του XBEE είναι η καθαριστική δράση του συνόλου του συστήματος καυσίμου από τις δεξαμενές, τους κινητήρες και την εξάτμιση. Η ενέργεια αυτή έχει άμεσες οικονομικές συνέπειες για τους χρήστες πρόσθετων καυσίμου XBEE.
Ένα καθαρότερο καύσιμο, απαλλαγμένο από όλες τις συνηθισμένες μολυντικές ουσίες όπως τα βακτηρίδια, η λάσπη κλπ., παύει να φράζει τα φίλτρα. Αυτός είναι ο πρώτος δείκτης του ενζυματικού προϊόντος καυσίμου XBEE: τα φίλτρα καυσίμου είναι σαφώς καθαρότερα και δεν χρειάζεται να τα αλλάζετε τόσο συχνά όσο παλιότερα.
Οι εταιρείες που κάνουν χρήση βαρέως πετρελαίου καύσης 180 ή HFO 380 θα έχουν επίσης σημαντική μείωση της ίλυς. Η ανακύκλωση και η επεξεργασία αυτής της «λάσπης» μπορεί να είναι αρκετά δαπανηρή και η προσθήκη του προϊόντος καυσίμου XBEE ενισχύει τη μείωση αυτού του κόστους.

Το δεύτερο βήμα αυτής της διαδικασίας καθαρισμού έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σε επίπεδο συντήρησης. Μόλις το πρόσθετο καυσίμου XBEE έχει καθαρίσει τις δεξαμενές και τους κινητήρες, ο οικονομικός αντίκτυπος είναι σαφώς εμφανής:

  • αυξημένα διαστήματα μεταξύ των υπηρεσιών συντήρησης
  • λιγότερα ανταλλακτικά προς αλλαγή
  • χωρίς καθαρισμούς σε δεξαμενές ή μπεκ ψεκασμού
  • μειωμένες περιόδους ακινητοποίησης των οχημάτων ή των πλοίων
  • μειωμένα τιμολόγια!