Εγγυησεισ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τα βελτιωμένα ΚΑΥΣΙΜΑ με το φυσικό πρόσθετο XBEE συμμορφώνονται με όλα τα πρότυπα των διεθνών προδιαγραφών.

  • Ντίζελ EN 590 και Ντίζελ πλοίων
  • Πετρέλαιο θέρμανσης
  • HFO 180 και 380 (ISO 8217)

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Οι ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ που καθαρίζονται με την τεχνολογία καυσίμου XBEE παραμένουν εντός των εγγυήσεων του κατασκευαστή από την πρώτη ώρα λειτουργίας.

  • Συνιστάται από την Mak/Caterpillar
  • Εξουσιοδοτείται από τον όμιλο Wärtsilä
  • Αναγνωρίζεται από όλους τους αρχικούς κατασκευαστές κινητήρων (ΚΑΕ)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ σε όλο τον κόσμο έχουν μετρήσει την αποτελεσματικότητα της ενζυμικής τεχνολογίας καυσίμου XBEE. Κατά συνέπεια, έχουν πιστοποιήσει:

  • την εξάλειψη των μικροβίων
  • τη μείωση των εκπομπών αερίου
  • τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου