Onderhoud & Reiniging

Onderhoud & Reiniging

XBEE verwijdert slib, schimmels en andere
onzuiverheden in brandstoftanks!

Step1 Motoren verbranden niet 100% van hun brandstof. Met roet en giftige luchtverontreiniging tot gevolg. Geoxideerde of vervuilde brandstof verstopt de filters en beschadigt de injectoren, wat leidt tot meer vervuiling, verspilling, hogere onderhoudskosten en een kortere levensduur van de motor. 1 Step2 XBEE verbetert de verneveling en de oxygenatie tijdens de verbranding, waardoor roet en verontreiniging worden verminderd en het verbruik wordt verlaagd. XBEE vermindert ook de hoeveelheid water en organische verontreinigingen, beschermt filters en injectoren, vermindert onderhoudskosten en verlengt de levensduur van de motor. 2 Step3 XBEE's enzymen zijn natuurlijke katalysatoren die trager brandende moleculen afbreken (oorzaak van roet). Kleinere moleculen verdampen vollediger tijdens de brandstofinjectie. Dit leidt tot een betere oxygenatie en een vollediger verbrandingsproces. 3 Step4 XBEE's enzymen werken als oppervlakte-actieve stoffen wanneer brandstof in beweging is. Dit breekt slib af, waardoor de filtratie verbetert. Water wordt verspreid als druppels die in de motor worden verbrand. Wanneer het bij elke tankbeurt wordt gebruikt, blijven de tank en het brandstofsysteem schoon, waardoor de kosten dalen. 4

EEN NATUURLIJKE REINIGER VOOR ALLE MOTOREN EN BRANDSTOFFEN

  • De enzymen in de XBEE Enzyme Fuel Technology verweken de structuur van koolwaterstofmoleculen in brandstoffen, met name polynucleaire aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), waardoor de koolstofreactie en de zuurstofopname tijdens de verbranding worden bevorderd en de vorming van resten en koolstofdeeltjes wordt beperkt, met een volledigere verbranding als resultaat.
  • XBEE enzymen zijn krachtige natuurlijke oppervlakte-actieve stoffen en dispergeermiddelen. Schadelijke organische verontreinigingen zoals gom en asfaltenen worden afgebroken en hechten zich niet langer aan de tankwanden en het toevoersysteem van de brandstof. De resulterende microscopische deeltjes worden verbrand terwijl grotere verontreinigingen worden verwijderd door filtering. Deze reiniging vermindert corrosie in brandstoftanks, pompen en injectoren. Als gevolg hiervan worden brandstoffilters schoner en worden afscheiders aanzienlijk minder belast.
  • XBEE dispergeert water, waardoor de vorming van niet-organisch bezinksel en slib in tanks wordt beperkt. De brandstofbehandeling met XBEE vermindert ook de aanwezigheid van asfaltenen die tot aantasting van de brandstof kunnen leiden.
  • Het XBEE-brandstofadditief neutraliseert en reguleert het ontstaan van zwaveloxiden tijdens de verbranding, waardoor de vorming van zwavelzuur en de corrosieve effecten daarvan op motoronderdelen aanzienlijk worden beperkt.
  • Tot slot zorgt het gebruik van XBEE-brandstoffen ervoor dat brandstoftanks en -toevoersystemen in nieuwstaat blijven verkeren en dat alle koolstof- en roetaanslag in motoren en uitlaten wordt verwijderd.

Reiniging van tanks

Reiniging van motoren