Emissies & Vervuiling

Emissies & Vervuiling

XBEE vermindert luchtverontreiniging
en broeikasgassen

XBEE is hoofdzakelijk gewijd aan het beschermen en behouden van de aarde: door zijn volledig organische samenstelling is XBEE Enzyme Fuel Technology niet schadelijk voor het milieu. Bovendien wordt XBEE in vloeibare vorm gedistribueerd in plastic, eenvoudig te recyclen verpakkingen, waarbij extra grote hoeveelheden worden vervoerd en opgeslagen in speciale flexibel inzetbare containers. Dit alles maakt deel uit van een globaal opgezet duurzaamheidsplan.

Het grootste voordeel voor het milieu is het geweldige vermogen van het XBEE-additief met enzymtechnologie om schadelijke uitlaatgassen te verminderen. Volgens metingen door verschillende onafhankelijke laboratoria vermindert de XBEE Enzyme Fuel Technology de uitstoot van CO, CO2, NO, NOx, SO2 en deeltjes in veel gevallen met dubbele percentagecijfers.

1 ) Dieselolie:

Eurofins Laboratoria (voorheen Ascal) heeft de uitstoot van verontreinigende gassen gemeten bij een steekproef van het busnetwerk in de stad Saumur (beheerd door Veolia Transport).

Ter illustratie: de gemiddelde gemeten emissies (CO2, CO, NO, NOx en VOC) zijn met 12,27% verminderd. Op deze basis werd bewezen dat een wagenpark van honderd bussen zijn CO2-uitstoot met bijna 250 ton per jaar zou kunnen reduceren, enkel door het gebruik van XBEE brandstoffen!

Zonder XBEE
Met XBEE
Verschil (%)
Toevoer (Nm3/h)
151.60
104.80
-30.87
CO2 - Koolstofdioxide (%)
1.52
1.36
-10.53
CO - Koolstofmonoxide
(mg/Nm3)
342.20
262.60
-23.26
NO - Stikstofoxide (mg/Nm3)
415.60
380.60
-8.42
NOx - Stikstofdioxide (mg/Nm3)
821.20
719.40
-12.40
VOS - Vluchtige Organische Stoffen (mg/Nm3)
113.00
105.40
-6.73
10% minder CO2 bij Veolia Transport
2 ) Biodiesel:

In Californië heeft het Laboratorium voor Verbrandingsanalyse van de Universiteit van Berkeley het effect gemeten van XBEE Enzyme Fuel Treatment op twee soorten brandstoffen: biodiesel op basis van een mengsel van verschillende gerecycleerde plantaardige oliën, en zuivere sojaolie.
Het opmerkelijke resultaat van deze metingen is dat een XBEE-biodiesel ook de NOx-uitstoot vermindert, in tegenstelling tot standaard biodiesel die de neiging heeft dit soort uitstoot te verhogen, in vergelijking met een op dat moment verkrijgbare laagzwavelige dieselolie.

XBEE vermindert ook de uitstoot van NOx in plantaardige oliën

Aggregaat gebruikte plantaardige oliën (B20)
Zonder XBEE
Met XBEE
Verschil (%)
HC - Koolwaterstoffen (ppm)
12.80
5.30
-58.59
CO - Koolstofmonoxide (ppm)
39.20
32.40
-17.35
PM - Fijnstof (mg/Nm3)
2.70
2.00
-25.93
NOx - Stikstofdioxide (mg/Nm3)
646.00
554.00
-14.24(1)

(1) De NOx-uitstoot van deze biodiesel steeg met 1,6% ten opzichte van de CARB ULS-dieselolie

Virgin sojaolie (B100)
Without XBEE
With XBEE
Difference (%)
HC - Koolwaterstoffen (ppm)
10.00
5.20
-48.00
CO - Koolstofmonoxide (ppm)
36.30
32.10
-11.57
PM - Fijnstof (mg/Nm3)
2.30
1.80
-21.74
NOx - Stikstofdioxide (mg/Nm3)
720.00
559.00
-22.36(2)

(2) De NOx-uitstoot van deze biodiesel steeg met 13,2% ten opzichte van de CARB ULS-dieselolie

3 ) Dieselolie voor de scheepvaart (MDO):

Een interne evaluatie door een voornaam baggerbedrijf in Nederland constateerde een aantal zeer interessante resultaten: een netto vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en een direct effect op het brandstofverbruik. De metingen werden verricht door het in Bahrein geaccrediteerde laboratorium Envirotech Consultancy WLL. Alle formules werden berekend door ingenieurs van het baggerbedrijf. Zij werkten volledig in overeenstemming met de E2 richtlijn voor het wegen van diverse motorbelastingen opgesteld door de International Maritime Organization (IMO).

Zonder XBEE
Met XBEE
Verschil (%)
Specifiek Brandstofverbruik (g/kWh)
254.10
229.10
-9.83
CO - Koolstofmonoxide (g/kWh)
1.81
0.58
-67.96
CO2 – Koolstofdioxide (g/kWh)
788
716
-9.14
NOx - Stikstofdioxide (g/kWh)
10.20
7.60
-25.49
Nederlands baggerschip verminderde haar brandstofverbruik met meer dan 9%.
4 ) Stookolie (HFO) 380:

Deze duidelijke afname van emissies van schadelijke gassen is al vele malen aangetoond, waaronder bij motoren die gebruik maken van stookolie HFO 380.
Zoals in het geval van de veerboot Mont St. Michel van Brittany Ferries. Metingen werden aan boord verricht door Eurofins Laboratoria (voorheen Ascal). Na twee maanden brandstof te hebben gebruikt die was verbeterd met de XBEE Enzyme Fuel Treatment, daalde de gemiddelde uitstoot van gassen met 24,56%. Na één jaar bleek alleen al de CO2-uitstoot te zijn afgenomen met 11%. Dit vertegenwoordigt een vermindering van bijna 45.000 ton kooldioxide in onze atmosfeer per jaar voor een vloot zoals die van Brittany Ferries.

Zonder XBEE
Met XBEE
Verschil (%)
Toevoer (Nm3/h)
22 536
22 521
-0.07
CO2 – Koolstofdioxide (%)
6.10
4.70
-22.95
CO - Koolstofmonoxide (mg/Nm3)
98.40
56.20
-42.89
NO - Stikstofoxide (ppmv)
1 094
826
-24.50
NOx - Stikstofdioxide (ppmv)
1 125
851
-24.36
O2 – Zuurstof (%)
12.60
14.70
+16.70
Fijnstof
(mg/Nm3)
99.30
59.65
-39.93
SO2 – Zwaveldioxide (mg/Nm3)
1 222
1 002
-18.00
VOS – Vluchtige Organische Stoffen (mg/Nm3)
76.90
45.60
-40.70
20% minder CO2 bij veerboten
5 ) Stookolie (HFO) 380 applicaties op land:

Hetzelfde is gemeten en waargenomen door het laboratorium Ambio in Spanje, dat een dochteronderneming is van Dekra. De ingenieurs van dit laboratorium analyseerden de uitstoot van de elektriciteitscentrale van Frinsa del Noroeste.

De generatoren hebben gedurende zes maanden een XBEE HFO 380 gebruikt, waarbij een significante emissieafname van gemiddeld 22,20% werd vastgesteld.

Zonder XBEE
Met XBEE
Verschil (%)
Toevoer (Nm3/h)
73 525
68 197
-7.25
CO2 – Koolstofdioxide (%)
7.40
5.43
-26.62
CO - Koolstofmonoxide (ppm)
70.33
40.00
-43.12
NOx - Stikstofdioxide (mg/Nm3)
2 340.67
2 023.67
-13.54
O2 – Zuurstof (%)
13.03
11.77
-9.67
Fijnstof (mg/Nm3)
50.27
40.90
-18.64
SO2 – Zwaveldioxide (mg/Nm3)
486.47
500.17
+2.82
VOS – Vluchtige Organische Stoffen (mg/Nm3)
18.03
14.27
-20.85
Dekra heeft een CO2-vermindering van 25% gemeten in HFO 380