Oorsprong & Samenstelling

Oorsprong & Samenstelling

Een pakket aan natuurlijke enzymen

Wetenschappers ontdekten een pakket van natuurlijke enzymen met een specifiek effect op fossiele brandstoffen; dieselolie, benzine, verwarmingsbrandstof, stookolie, biobrandstoffen en anderen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de ontwikkeling van het additief dat wij nu kennen als XBEE.

De XBEE-enzymtechnologie, in Amerika op de markt gebracht onder de naam Soltron, stelt gebruikers over de hele wereld tevreden sinds 1995. Zij hebben brandstoffen doeltreffend behandeld in zeer uiteenlopende sectoren: openbare diensten en gemeenschappen, spoorwegen, vissersboten, handelsschepen, landbouw, openbare werken, wegvervoer, openbaar vervoer, enz.

XBEE Enzymenbiotechnologie is een vloeibaar verbeteringsmiddel voor alle fossiele brandstoffen, dat gewoonlijk een brandstofadditief wordt genoemd.

Enzymen zijn de krachtigste katalysatoren die in de natuur te vinden zijn. Na vele jaren onderzoek heeft een team van wetenschappers biotechnologie en uit boombladeren gewonnen enzymen gecombineerd om de unieke verbrandings-verbeterende technologie te creëren die in XBEE wordt gebruikt.
XBEE is geen chemisch brandstofadditief en brengt geen schade toe aan motoren of andere mechanische onderdelen (zie de pagina Garanties).

Het gebruik van XBEE betekent minder water en slib in uw brandstof, waardoor er minder deeltjes zijn die filters verstoppen en afzettingen in het brandstofsysteem veroorzaken.

Maar de biotechnologie met enzymen betekent ook lagere onderhoudskosten en minder technische incidenten. Ten slotte betekent het vooral een lagere uitstoot van uitlaatgassen, minder vervuiling en vaak zelfs geen overmatig brandstofverbruik meer, of het nu gaat om diesel, benzine, mazout/hete olie, scheepsdiesel, zware stookolie (HFO/IFO) of zelfs biobrandstoffen.