Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Dagelijks gebruik van XBEE

  • Voor een voertuig, plezierboot, of andere motor met een laag verbruik is het gebruik van een XBEE doseerfles afdoende. Voeg eenvoudigweg de benodigde hoeveelheid XBEE toe aan de tank voor het aftanken met brandstof.
  • Voor een wagenpark van zware voertuigen (vrachtwagens, bussen, tractoren, enz.) of voor een intern wagenpark met een opslagtank die verbonden is met een intern tankstation, is het belangrijk om een pomp te installeren die strikt voorbehouden is voor dit doel. Wij adviseren het brandstofadditief in maatbekers van XBEE over te gieten en het vervolgens in de tank te deponeren voordat deze wordt gevuld met brandstof.

Het benodigde materieel hangt af van het gebruik en de vereisten

  • Materieel voor grote brandstofverbruikers

Voor een schip of een vloot van schepen (sleepboten, baggerschepen, bevoorradingsschepen, trawlers, tonijnboten of andere vissersboten, enz.) die op EN 590 diesel of scheepsbrandstoffen (MDO en MGO) varen, adviseren wij een handpomp voor XBEE te installeren. Dit maakt het mogelijk om, op basis van de hoeveelheid brandstof, XBEE via inspectieluiken in het ruim te gieten. Een andere mogelijkheid is het installeren van een elektrische pomp die enerzijds rechtstreeks op de XBEE-bron is aangesloten en anderzijds in de brandstofleiding van de motor wordt gestoken, bij voorkeur voordat deze het ruim binnengaat. Op die manier wordt de brandstof automatisch ververst en is het niet nodig de XBEE-voorraden te controleren.

Een schip dat op zware stookolie IFO 380 (en andere soorten van 30 tot 700 Centistokes, waaronder IFO 180 cSt) vaart, kan een pomp met een hogedrukspuit laten installeren om XBEE als fijne druppeltjes in de brandstof te spuiten, zodat het zich gemakkelijker vermengt. Wij bevelen deze opstelling aan gezien het verschil in dichtheid tussen zware stookolie (ongeveer 960 tot 1.010 kg/m3) en XBEE (795 kg/m3), maar het is niet verplicht. Additizatie kan optreden in de brandstoftoevoerleiding tijdens het vullen of, afhankelijk van de reinheid van de tanks, in de brandstofleiding tussen het ruim en de bezinkingstank.

  • Laden

Bij voorkeur wordt de XBEE zo ver mogelijk van het verbrandingspunt geïnjecteerd, bijvoorbeeld in de tank of het ruim. Wij raden sterk aan om het XBEE Natural Fuel Additive in de tank of het ruim te gieten voordat er brandstof wordt bijgevuld. De turbulentie veroorzaakt door de stroming van binnenkomende brandstof zorgt ervoor dat de twee vloeistoffen effectief en snel mengen. De activering van XBEE gebeurt bijna onmiddellijk, aangezien de enzymen hun katalyserende werking al 30 minuten na het toevoegen in lichte brandstoffen beginnen. Dit proces neemt iets meer tijd in zware brandstoffen, tot 24 uur bij lage temperaturen.

  • Doseren

Ons laboratorium adviseert in het algemeen een dosering van 1 liter XBEE in 4000 liter brandstof (1:4000), ongeacht het soort brandstof. Dit geeft het optimale rendement, aldus Dr. Shinji Makino, zowel met betrekking tot de technische efficiëntie als de economische voordelen van het product.

  • Veiligheidsmaatregelen

Langdurige blootstelling aan direct zonlicht, in het bijzonder UV-straling, kunnen de enzymen in het product deactiveren en daardoor de effectiviteit van het product beïnvloeden. Bijna alle XBEE verpakkingen zijn ondoorzichtig om blootstelling aan UV-licht te voorkomen, of bevatten een UV-penetratie vertragende laag in geval van transparante verpakkingen. Desalniettemin is het raadzaam het XBEE brandstofadditief niet buiten op te slaan en directe blootstelling aan zonlicht te voorkomen.

Om zware brandstoffen zoals stookoliën te verbeteren met XBEE dient rekening te worden gehouden met de hoogte van de brandstoftemperatuur. Aangezien enzymen verloren kunnen gaan bij temperaturen boven de 80-90°C dient XBEE te worden toegevoegd aan verwarmde brandstof van maximaal 60-70°C.