Technische Specificaties

Technische Specificaties

XBEE Enzyme Fuel Technology is de meest efficiënte
en voordeligste combinatie van voordelen

HERKOMST EN SAMENSTELLING

Samenstelling:
Organische grondstoffen opgelost in een organisch oplosmiddel. Bevat 99,5% alifatische koolwaterstoffen (kerosine of n-paraffine) en 0,5% uit boombladeren gewonnen enzymen.

Fysieke en chemische eigenschappen:

  • Uiterlijk > heldere vloeistof
  • Kleur > kleurloos
  • Geur > lichte geur van oplosmiddel, benzine
  • Kookpunt > 177°C (760 mmHg)
  • Vlampunt > 81.1°C (Closed cup)
  • Dichtheid > 0.804 bij 16°C

WERKING

Als we de werking van het XBEE brandstofadditief in één zin moeten samenvatten kunnen we zeggen dat het brandstoffen reinigt op een natuurlijke en duurzame manier.

De enzymen in het XBEE brandstofadditief verweken de structuur van koolwaterstofmoleculen in brandstoffen, waaronder polynuceaire aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in het bijzonder. Deze ketenverzwakking bevordert het reactievermogen van koolstofatomen en de opname van zuurstof tijdens het verbrandingsproces. Hierdoor beperkt het de formatie van residuen en koolstofdeeltjes door een efficiëntere, volledigere verbranding.

GEBRUIKSAANWIJZING

Mengverhouding:
Wij adviseren XBEE in een mengverhouding van 1 liter additief op 4000 liter brandstof toe te voegen.

Compatibiliteit:
Volledig compatibel met alle fossiele brandstoffen en andere stoffen waaronder dieseloliën, benzine, verwarmingsbrandstoffen, stookoliën, biodiesels, bio-ethanols, gerecyclede oliën, puur plantaardige oliën etc.

Wijze van gebruik:
Het wordt aanbevolen de XBEE Enzyme Fuel Technology op te slaan in de voorraadtank van een wagenpark of in de hoofdopslagtank van een schip om de vermenging van de Enzyme Fuel Treatment met de inkomende hoeveelheid brandstof te vergemakkelijken.

VERPAKKING

XBEE is verkrijgbaar in verschillende verpakkingen, van doseerflessen tot isotainers:

  • 250 & 450 ml flessen speciaal voor personenauto’s en jachten
  • 1 liter doseerflessen, 5 & 20 liter jerrycans voor vrachtauto’s, bussen en landbouwmachines
  • 208 liter vaten, economisch voor grootverbruikers van brandstoffen zoals elektriciteitscentrales, grotere vloten vrachtauto’s en bussen, schepen (trawlers, zegenvissers, veerboten, baggerschepen, sleepboten etc.)

Veelgestelde Vragen

Wie produceert XBEE?
Het enzymenconcentraat werd ontwikkeld in een Japans laboratorium door Dr. Shinji Makino en zijn team. Het XBEE natuurlijke brandstofadditief als eindproduct wordt geproduceerd door GTR Incorporated, die de internationale rechten bezit. Deze organisatie is gevestigd in Californië, VS.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van Xbee?
Ten eerste zorgt XBEE voor een verbetering van de brandstofkwaliteit. Daarnaast zorgt het voor een gehele reiniging van de tank en het volledige brandstofsysteem, motor en uitlaatsysteem. Direct gevolg van dit reinigingsproces is een daling van het brandstofverbruik.