Brandstofgaranties

Brandstofgaranties

HET BRANDSTOFADDITIEF VOOR EEN SCHONE MOTOR
ERKEND DOOR ALLE PETROLEUMMAATSCHAPPIJEN

Het XBEE brandstofadditief is in overeenstemming met alle Europese normen voor brandstofspecificaties: dit geldt voor dieselolie, benzine, marine dieselolie, Mazout, stookoliën, biobrandstoffen en kerosine.

Intertek Caleb Brett en Bureau Veritas verzamelde monsters van verschillende brandstoffen om het effect van XBEE Enzyme Fuel Technology op de geldende Europese brandstofspecificaties EN 590, EN 228, CSR 500, Diester B30 en Jet A-1 te bepalen. De analyses betroffen:

EN 590

Diesel and Gasolie

EN 228

95 en 98 Loodvrije Benzine

CSR 441

Mazout en Stookolie

ISO 8217

Zware Stookolie (180, 380, VLSFO)

EN 14214

Bio-stookolie

Jet A-1

Vliegtuigbrandstof, Kerosine

Door deze conformiteit met technische brandstofspecificaties voldoet XBEE volledig aan de gestelde garantievoorwaarden inzake brandstofgebruik door automotive- en motorfabrikanten. De geldigheid van motorgaranties is afhankelijk van toepassing van genormeerde brandstoffen. Het brandstofmerk is hierbij niet van belang, het gaat hierbij enkel om de technische specificaties van de brandstof.